دانلود پاورپوینت روش های مديريت صادرات و بازاريابي بين‌الملل

پاور پوینت (اسلاید) مديريت صادرات و بازاريابي بين‌الملل روشها و راهکارها

پاور پوینت (اسلاید) مديريت صادرات و بازاريابي بين‌الملل روشها و راهکارها این پاور پوینت دارای 58 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت مديريت صادرات و بازاريابي بين‌الملل روشها و راهکارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت


محتواب برخی از اسلاید ها :

محتوای اسلاید 3 : بازاریابی چیست ؟

بازاریابی عبارت است از شناخت نظام بازار و انجام مبادله مطلوب از طریق :

– محصول مناسب
– قیمت مناسب
– توزیع مناسب
– ترویج و تبلیغ مناسب ROOSTAمحتوای اسلاید 4 : مقایسه نگرشهای سنتی و نوین

نتیجهابزارتأکیدنقطه آغازنوع نگرشسود از فروش تبلیغ و فروشندگی محصولات شرایط بنگاه فروشسود با رضایت
مشتریتحقیقات بازاریابیآمیخته بازاریابیشرایط بازار بازاریابی رشد سوآور
سهم مشتری
سهم فرصت
ارزش عمر
مشتری بازاریابی یکپارچه
زنجیره ارزش
شبکه و همکاران
بازاریابی علمیارزش اضافی
برای مشتری بر
اساس شایستگی
خود و قابلیت شبکه شرایط و
در خواست
هر یک از
مشتریان بازاریابی
نوین ROOSTAمحتوای اسلاید 5 : بازارشناسی

بازارداریبازارسازی ROOSTAمدیریت دادوستدمحتوای اسلاید 6 : CHANGE
FACTORS
(CONDITIONS)
شرايط و عوامل محيطی

COMPETITOR
رقيبCOMPANY
(CORPORATE)
بنگاه و شركت خودCUSTOMER
مشتریCOLLABORATORS
گروههای همكاریROOSTAاركان و ابعاد بازارشناسیمحتوای اسلاید 7 : مشتری چه ميكند؟
رفتارها، امكانات

مشتری كيست؟
انواع – ويژگيها مشتری چه ميخواهد؟
انتظارات، ترجيحات،
معيارهامشتری شناسیROOSTAمحتوای اسلاید 8 : چه مدت يكبار خريد صورت ميگيرد؟

چرا خريداری ميگردد؟چه چيزی خريداری ميشود؟چگونه خريد صورت ميگيرد؟از كجا خريد ميشود؟چه موقع خريد ميشود؟چه كسی ميخرد؟تجريه و تحليل
مصرف كنندهROOSTAمحتوای اسلاید 9 : مشتريان رقبا كدامند؟
نظرات و انتظارات

رقيب كيست؟
انواع – ويژگيهارقيب چه ميكند؟
رفتارها و برنامه هارقيبROOSTAمحتوای اسلاید 10 : اهداف اساسی بازار يابی عبارتند از:

تشويق و ترغيب مشتريان فعلی برای خريد به مقدار و دفعات زياد تر.
جذب و جلب خريداران و مشتريان مر بوط به رقبا به سوی خود.
جذب و جلب مشتريان و مصرف كنندگان جديد.
ايجاد زمينه و روحيه وفاداری در خريداران فعلی نسبت به محصول خود.
ايجاد ديدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شركت و محصولاتش.ROOSTAمحتوای اسلاید 11 : تحقیقات بازاریابی
MARKETING
RESEARCH

منزلت سازی بازار
MARKET
POSITIONNINGالگو برداری
BENCHMARKINGابزارهای بازاریابی
MARKETING TOOLSآمیخته بازاریابی
MARKETING
MIX (4Ps)ROOSTAمحتوای اسلاید 12 :

محتوای اسلاید 13 : فرایند بازاریابی ارزشی (نوین)

ایجاد و خلق ارزشها
Value
Creation یافتن و شناختن ارزشها
Value
Exploration
توزیع وعرضه ارزشها
Value
Delivery
ROOSTAمحتوای اسلاید 14 : Relationship
Management
مديريت ارتباطی

Ownership
Management
مديريت مالکیتی Partnership
Management
مديريت شراكتیNETWORK MANAGEMENT & BUSINESS
مدیریت و کسب وکار شبکه ایROOSTAمحتوای اسلاید 15 : مفاهيم گوناگون كيفيت

دكتر K–ISHIKAVA كيفيت را در دو وجه معرفی می كند:

. Backward looking qualityكيفيت گذشته نگر
پاسخ به نياز بازار و مشتری به عنوان يك حركت انعكاسی و حداقل

. Forward looking كيفيت آينده نگر
جنبه هائی از كيفيت كه روبه آينده دارد و مستلزم ابتكار و خلاقيت شركتها ست . ROOSTAمحتوای اسلاید 16 : سطوح درگيري در بازاريابي بين المللي

دريافت سفارشات تصادفي
و برنامه ريزي نشده

عدم تعهد واقعي نسبت به
بازاريابي بين الملليتلاش براي فروش بدون
تغييرات چشمگير در
محصولات و عمليات كلي
شركت

تلاشي فعال براي يافتن
بازارهاي خارجي براي
محصولات موجود شركت بازاريابي در آن سوي
مرزهاي ملي در استراتژي
بازاريابي شركت مورد
ملاحظه قرار ميگيرد

فعاليتهاي بازاريابي
بين المللي بعنوان قسمتي
از طرح ريزي عمومي
و كلي شركت ميباشدشركتها كوشش ميكنند
تا بدون توجه به تقاوتهاي
ملي و منطقه اي، جهان را
بعنوان يك بازار بزرگ
بدانند و عمل كنند صادرات اتفاقي يا تصادفي صادرات فعالدرگيري همه جانبه در
بازاريابي بين الملليجهان بازاري يا
عمومي كردن بازارهاCasual or accidental
exportingActive exportingFull scale international
Marketing involvementGlobalization of
marketsگرايش داخلي يا مليگرايش جهانيمحتوای اسلاید 17 : ROOSTA

دلايل ما براي حركت به سوي بازارهاي بيگانه كدامند؟اهداف ما كدامند؟صادرات چه نقشي در استراتژي كلي ما بعهده دارد؟ميزان دخالت و درگيري مديريت ما در مورد صادرات چه اندازه است؟منابع مالي و انساني صادراتي فعلي ما كدامند؟قوتها و ضعفهاي كالاهاي صادراتي فعلي ما كدامند؟محصولات ما تا چه ميزان براي مشتريان صادراتي ما مناسب هستند؟
آيا تناسب خوبي بين محصول و بازار وجود دارد؟اهداف و جايگاه صادرات كنونيمحتوای اسلاید 18 : ROOSTA

صادرات براي همه نيستفرصتهاي كسب و كار بين المللي را ناديده نگيريدصادرات مقطعي و دلبخواهي بدرد نمي خوردصادرات انفعالي بهترين انتخاب نيستبازده سريع انتظار نداشته باشيداگر چه صادرات ويژگيهاي خود را دارد اما عوامل
مؤثر در موفقيت بازاريابي خانگي را ناديده نگيريد به عوامل زير توجه داشته باشيد:
زمان و شكيبائي لازم
طرح ريزي سيستماتيك
درگير شدن همه جانبه مديران و كاركنان
سخت كاري و دقتمحتوای اسلاید 19 : ROOSTA

عوامل لازم براي كاميابي در صادرات مطمئن شويد كه داراي مزيت رقابتي هستيدمديران ارشد را در صادرات درگير كنيد منابع كافي را بدرستي تخصيص دهيد كاركنان اجرائي، مالي، تكنيكي، و سفارشات شركت را در امور صادراتي دخالت دهيدسازمان مناسبي براي فعاليتهاي بين المللي بوجود آوريد در برقراري اهداف، بررسي و شناسائي فرصتها و پيگيري و رديابي عملكردها از روش و رهيافت سيستمي استفاده كنيدبراي مسافرت به بازارها و انجام كسب و كار متفاوت آمادگي داشته باشيدشكيبا و مقاوم باشيداز واسطه ها، آژانسهاي تسهيلاتي و خدماتي بخوبي و مؤثر استفاده كنيد.محتوای اسلاید 20 : ROOSTA

چرا شركتها در صادرات كامياب نميگردند؟كوتاهي يا ناتواني در سرمايه گذاري براي پرورش نيروي انساني انجام صادرات بدون طرح ريزي آگاهانه عدم انظباق دادن محصولات با بازارهاي هدف تلاش صادراتي بدون ترك كردن محيط شركت و كشور خودي نداشتن يا استفاده نابجا و غلط از اطلاعات بازارسازمان صادراتي نا مناسب اشتباهات قيمت گذاري بي توجهي و بي دقتي در انجام سفارشاتمحتوای اسلاید 21 :
آماده كردن بودجه صادرات
شامل مسافرتها، كاركنان، تبليغات و ترفيعات و . . .

تماس با شركتهاي بازرگاني و صادراتي

شناسائي بازارهاي اولويت دار
گردآوري آمارها و اطلاعات بازارهاي مختلف از سفارتخانه ها ، بانكهاي اطلاعاتي، اطاقهاي بازرگاني، سازمانهاي حرفه اي و اتحاديه ها و گروههاي منفي و بازرگاني، شناسائي 5 يا 6 بازار مهم و قابل نفوذ

چك ليست سازمان صادرات
ROOSTAمحتوای اسلاید 22 : طرح ريزي امور تبليغاتي و ترفيعي
آمادگي و ارزيابي طرحهاي تبليغاتي و تشويق در بازارهاي مورد نظر و انتخابي، ارائه گزارشات و اطلاعات خاص به كارگزاران خارجي
شناسائي نمودن كارگزاران در بازارهاي اولويت دار
تهيه ليستي از كارگزاران و ارسال پرسشنامه به كارگزاران توانمند و ارزيابي آنها

شناسائي پروژه هاي كمك خارجي تماس گرفتن با سازمانهاي كمك كننده خارجي و پروژه هاي فعلي و آتي آنان

چك ليست سازمان صادرات
ROOSTAمحتوای اسلاید 23 : برقرار كردن يك سيستم ارتباطي مناسب
اطمينان يافتن از ارتباطات مؤثر و مفيد شامل: تلفن، فكس، تلكس و . . .

تهيه يك برنامه مسافرت يكساله
اين برنامه بايد شامل حداقل سه ملاقات يا بازديد از بازارهاي اولويت دار و انتخاب شده باشد.
انتخاب كارگزار
تكمكيل كردن ارزيابي ها در مورد بازارهاي مرحله اول و گزينش كارگزار خود در آن بازارها

چك ليست سازمان صادرات
ROOSTAمحتوای اسلاید 24 : انتخاب كارگزار
تكميل كردن ارزيابي ها در مورد بازارهاي مرحله اول و گزينش كارگزار خود در آن بازارها

شناسائي كردن بازارهاي مرحله دوم
شروع آمادگي براي گسترش فروش در سال دوم، مشخص كردن دو يا سه كشور ديگر براي فعاليت

شناسائي نمودن كارگزاران توانمند در بازارهاي مرحله دوم
مأموريت به مسئولين صادرات برا ي تهيه ليست كارگزاران، نامه نگاري و يا ارتباط با آنان و پيگيري موضوع

چك ليست سازمان صادرات
ROOSTAمحتوای اسلاید 25 : مدل شتابان

شناخت شرايط بازارها و محيط هاتوان سنجي بنگاه (خود)انتخاب استراتژي برنامه ريزي آميزه بازاريابي امور اجرايي نظارت و نتيجه سنجي پيشنهادها
و
راهنمائي ها ROOSTAمحتوای اسلاید 26 : نوع تصميمات
1- صادراتي شدن يا خانگي ماندن؟
2- در كدام بازار وارد شويم؟
3- چگونه در بازار مورد نظر وارد شويم؟
4- چگونه در بازار مورد نظر بازاريابي كنيم؟

تحقيقات بازاريابي بين الملليROOSTAمحتوای اسلاید 27 : نوع اطلاعات مورد نياز
ارزيابي تقاضاي بازار جهاني و سهم بالقوه شركت ما در آن با توجه به رقابت محلي و بين المللي و مقايسه با فرصتهاي داخلي
درجه بندي بازارها براساس امكانات بالقوه، رقابت، شرايط سياسي و اقتصادي
اندازه بازار، موانع تجارت بين المللي، هزينه حمل و نقل، مقررات، ثبات دولت و سياسي
رفتار مصرف كننده، عمل رقبا
كانالهاي توزيع، ابزار توسعه و ترويج و عمليات و حوزه آنها

تحقيقات بازاريابي بين الملليROOSTAمحتوای اسلاید 28 : ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟
وسعت بازار (جمعيت و تركيب و تراكم و توزيع آن)، درآمد سرانه واقعي، قدرت خريد، الگوي مصرف
موانع تعرفه اي: شامل حقوق و عوارض گمركي، تعرفه هاي ترجيحي، سهميه، كالاهاي غير مجاز و ممنوع
موانع غير تعرفه اي: شامل كنترلهاي ارزي، استانداردها، اسناد و مجوزها، مقياسها و اوزان

تحقيقات بازاريابي بين الملليROOSTAمحتوای اسلاید 29 : ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟

شرايط عرضه كالا: توليدات، واردات، نيازها و تقاضاها
شرايط و نقش رقبا: مقدار و نوع و تنوع كالاي رقبا، مدت حضور آنها در آنجا، سهم بازارآنها
سطح قيمت ها: ثابت يا متغير بودن، درصد سود واسطه هاي گوناگون، محدوديتها و كنترلها
كانالهاي توزيع و امكانات توزيع: واسطه ها، فروشگاهها، انبارهاي عمومي، سيستم حمل و نقل، ارتباطات، بيمه

تحقيقات بازاريابي بين الملليROOSTAمحتوای اسلاید 30 : ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟

امكانات و محدوديتهاي فعاليتهاي ترفيعي: انواع وسايل، رسانه ها، هزينه ها، محدوديت زماني و مكاني در تبليغات
ديدگاههاي گروههاي سياسي اصلي (ملي كردن فعاليتها، اقتصاد بازار و . . .)
– عادات اجتماعي، زبان، فرهنگ

تحقيقات بازاريابي بين الملليROOSTAمحتوای اسلاید 31 : 1- پتانسيل بازار: تقاضاي فعلي و آينده
2- رفتار مصرف كننده: فرهنگ، عادات، نگرشها، زبان، مذهب
3- كانالهاي توزيع: در دسترس بودن، اثر بخشي، انواع
4- رسانه هاي ارتباطي: در دسترس بودن، اثر بخشي، هزينه، كيفيت
5- منابع بازار: مواد و ملزومات

اطلاعات بازاريابيROOSTAمحتوای اسلاید 32 : 7- عملكرد فروش رقبا
8- طرحها و برنامه هاي بازاريابي رقبا
9- محصولات رقبا: شرايط تبليغاتي، مجموعه محصولات
10- عمليات رقبا: عملكرد، منافع، روحيه كاركنان
11- سرمايه گذاري رقبا: برنامه هاي توسعه و گسترش، ظرفيت جديد بازاريابي آزمايشي

اطلاعات بازاريابيROOSTAمحتوای اسلاید 33 : منابعي كه از طريق آنها مي توان به برخي از اطلاعات مربوط به صادرات كالا و خدمات دست يافت

محتوای اسلاید 34 : گزينش بازارها

سياستهاي گزينش بازارفعالانفعالي صادرات برنامه اي
مبتني بر تحقيقات بازاريابي صادرات تصادفي
مبتني بر تجربيات و درخواستها 4/56 درصد شركتهاي آمريكائي
42 درصد شركتهاي دانماركي
اغلب شركتهاي ايراني از اين روش
بطرف صادرات رفته اندROOSTAمحتوای اسلاید 35 : گزينش بازارها

رويه هاي گزينشمشابه داخلغربال بازارها نزديكترين همسايه ها
بازارهاي مشابه داخلي
انتخاب بازارهاي همسايه
انتخاب بازارهاي مشابه
انتخاب بازارهاي آشنا و آماده
انتخاب جذابترين بازارها برمبناي
ماتريس جذابيت/قوه رقابتي
تقسيم بندي بازارها و اولويت بندي آنها
مناسب ترين بازارها
ROOSTAمحتوای اسلاید 36 : گزينش بازارها

استراتژيهاي گزينشپراكندگي بازارتمركز بازار حضور در انواع بازارها
حضور در انواع نمايشگاه ها تعداد محدود بازارها
نفوذ در بازار پس از ايجاد پايگاه مناسب
حضور در يك يا دو بازار انتخابي و آماده
ايجاد جايگاهي مناسب در بازار انتخابي
ROOSTAمحتوای اسلاید 37 : ماتريس قوه رقابتي

قوه رقابتي جذابيت و كشش بازار يا كشورROOSTAمحتوای اسلاید 38 : معيارهاي اصلي در تعيين استراتژي ورود به بازار

اهداف و انتظارات شركت در ارتباط با اندازه و ارزش فعاليت
منابع مالي شركت و اندازه شركت
ميزان مشغوليت فعلي شركت در بازار خارجي
مهارتها، توانائي ها و طرز تلقي مديريت شركت در مورد بازاريابي
بين المللي
طبيعت و قدرت رقابت در بازار
طبيعت محصول بويژه هر ناحيه از مزيت رقابتي مانند علامت تجاري
يا حق اختراع
ميزان كنترل مورد علاقه شركت بر فعاليتهاي بين المللي
ميزان خطر قابل قبول شركت
ميزان هزينه قابل تحمل و پذيرش شركت ROOSTAمحتوای اسلاید 39 : استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy

 

شاید این مطالب هم مفید باشد

دانلود پاورپوینت تاریخ 2 امت و حکومت نبوی در مدینه

دانلود پکیج جزوه های زیست کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *