نمونه سوالات کلی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات کلی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه پیام نور ( 46 نمونه سوال درسی )

نمونه سوالات کلی رشته مهندسی برق قدرت  دانشگاه پیام نور ( 46 نمونه سوال درسی ) نمونه سوالات احتمال مهندسی پیام نور    1319128

نمونه سوالات اصول سیستم های مخابراتی پیام نور   1319138

نمونه سوالات اصول میکروکامپیوترها پیام نور    1511041

نمونه سوالات الکترومغناطیس پیام نور   1319013

نمونه سوالات الکترونیک ۱ پیام نور   1319019

نمونه سوالات الکترونیک ۱ پیام نور   1319131

نمونه سوالات الکترونیک ۲ پیام نور    1319137

نمونه سوالات الکترونیک ۲ پیام نور   1319023

نمونه سوالات الکترونیک آنالوگ پیام نور   1319163

نمونه سوالات الکترونیک صنعتی پیام نور   1319045

نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی پیام نور   1319012

نمونه سوالات آشنایی با مهندسی برق پیام نور     1319127

نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت ۱ پیام نور   1319049

نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت ۲ پیام نور    1319085

نمونه سوالات برنامه سازی کامپیوتر پیام نور    1511074

نمونه سوالات تاسیسات الکتریکی پیام نور    1319088

نمونه سوالات تجزیه و تحلیل سیستم ها پیام نور   1319022

نمونه سوالات تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 پیام نور   1319144

نمونه سوالات تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2(ورودی 93 و بعد) پیام نور   1319153

نمونه سوالات ترمودینامیک پیام نور   1315294

نمونه سوالات تولید و نیروگاه پیام نور   1319078

نمونه سوالات حفاظت و رله ها پیام نور   1319079

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ پیام نور    1111407

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۲ پیام نور   1111408

نمونه سوالات ریاضیات مهندسی پیام نور   1111411

نمونه سوالات زبان تخصصی برق(ورودی93 و بعد) پیام نور    1319143

نمونه سوالات سیستم های دیجیتال 1 پیام نور    1319134

نمونه سوالات سیستم های کنترل خطی پیام نور   1319048

نمونه سوالات طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه پیام نور    1319090

نمونه سوالات عایق ها و فشار قوی پیام نور    1319077

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ پیام نور   1113258

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۲ پیام نور    1113259

نمونه سوالات کنترل پروژه پیام نور    1314044

نمونه سوالات گزارش نویسی فنی پیام نور    1319060

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۱ پیام نور    1319017

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۱ پیام نور    1319132

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۲ پیام نور    1319050

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۲ پیام نور    1319136

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مخصوص پیام نور    1319177

نمونه سوالات ماشینهای مخصوص پیام نور    1319105

نمونه سوالات مبانی تحقیق در عملیات پیام نور    1111436

نمونه سوالات محاسبات عددی پیام نور    1511075

نمونه سوالات مخابرات ۱ پیام نور    1319056

نمونه سوالات مدارهای پالس و دیجیتال پیام نور    1319172

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی پیام نور    1319026

نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی پیام نور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *